Het Centrum voor Koreaanse Studiën van de Universiteit Leiden biedt sinds 2008 open lezingen in samenwerking met het Korean Institute for Martial Arts. Wegens grote belangstelling voor de bijbehorende martial arts praktijk, is het workshop programma uitgebreid met jaarcursussen.

 

Ook in het cursusjaar 2011-2012 wordt een intensieve 'Leaders Course' aangeboden waarmee een solide basis kan worden gelegd in de kennis en kunde van de klassieke Koreaanse krijgskunsten. Hiermee wordt beoogd om leiders in moderne Koreaanse martial arts te voorzien van een fundering in de Sibpalki, de gevechtskunsten beschreven in de historische martial arts handleiding Muyedobotongji. De Muyedobotongji belichaamt de opeengestapelde wijsheid van vele generaties die laag voor laag is opgebouwd, beproefd en steeds verder is geslepen en geraffineerd. Door bestudering van dit gevechtssysteem komt een logische, noodzakelijke onderlinge samenhang aan het licht tussen alle facetten van de traditionele Koreaanse krijgskunst.

 


Docent
Alle lessen worden persoonlijk gegeven door dr. Bok Kyu Choi, een ervaren universitair docent in martial arts geschiedenis en theorie. Wereldwijd, maar vooral in zijn vaderland Zuid-Korea, wordt hij beschouwd als een van de meest gezaghebbende wetenschappers op het gebied van de Muyedobotongji die meer dan 20 jaar het middelpunt heeft gevormd van zijn onderzoek. Daarnaast is Dr. Choi - 6e dan sinds 2005 - een master van de Korea Sibpalki Association, een kleine niet-commerciële Zuid-Koreaanse organisatie sinds 1983 toegewijd aan het in tact houden en gewetensvol overdragen van Korea’s martiale erfgoed.

Programma
Deze verkorte cursus behandelt de lesstof voor de 1e dan graduatie in 10 maanden, in plaats van de gangbare 4 jaar. Dit is uitsluitend mogelijk met volledige inzet en wederzijdse toewijding tussen docent en leerling. Om dit te faciliteren wordt een verbintenis aangegaan in de vorm van een verklaring. Deze Verklaring Voor Het Behoud Van Sibpalki is een voorwaarde voor deelname aan deze cursus.
Ca. tweemaal per maand vindt op zondagmorgen een compacte les van 3 uur plaats waarbij wordt uitgegaan van zelfstudie en beoefening van minimaal 6 uur per week om de lesstof te verwerken.
De lessen worden gegeven van 10:00 - 13:00 uur op:
11 en 25 september ‘11
2 en 30 oktober ‘11
13 en 27 november ‘11
11 en 18 december ‘11
15 en 29 januari ‘12
5 en 12 februari ‘12
18 en 25 maart ‘12
22 april ‘12
13 mei ’12
3, 10, 17 en 24 juni ’12

in het Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6 te Leiden. Lessen gemist door geldige omstandigheden kunnen in overleg met de docent worden ingehaald.
De laatste dag van de cursus, op 24 juni 2012, is deels gereserveerd voor het danexamen en een feestelijke afsluiting van het seizoen. Een certificaat van deelname wordt uitgereikt bij een presentie van minimaal 75%.

Cursus inhoud
De intensieve cursus behandelt het volledige curriculum voor de 1e dan graduatie, bestaande uit de volgende onderdelen:
- Gwonbeop: ongewapende basis technieken
- Gwonbeop: basis combinaties en toepassingen
- Jangbong: fundamentele lange stok technieken en routine oefeningen
- Jangbong: lange stok toepassingen en partner sparring oefeningen
- Geombeop: fundamentele zwaard technieken en routine oefeningen
- Geombeop: toepassingen van zwaard technieken
- Qi-gong: Naejangse / Waeyongse (interne en externe) oefeningen met ki energie
- Algemene martial arts bewegingsleer
- Koreaanse martial arts terminologie, etiquette, cultuur en geschiedenis.

Prijs
De cursus kost € 1180,- inclusief syllabus en een gepersonaliseerde dobog. De betaling kan (in overleg) in termijnen worden voldaan.

 


Test

Deelname aan het examen is bij de cursusprijs inbegrepen maar de aanvraag voor de dan graduatie is optioneel en aan het oordeel van de instructeur.

 

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling voor een geregistreerde dan graad is het volgende vereist:

1.     Presentie van 100%. Gemiste lessen dienen te worden ingehaald in overleg.

2.     Toestemming van de instructeur.

3.     Betaling van € 145,-.

 

Voor de graduatie aanvraag worden video opnames samen met het commentaar van de examinatoren naar het hoofdkwartier van de Korea Sibpalki Association gestuurd ter beoordeling. De dan uitreiking vindt plaats met een gezamenlijke lunch in een Koreaans restaurant te Amsterdam. Het dan certificaat, lidmaatschapspas, gepersonaliseerde zwarte band en de Koreaanse lunch zijn bij de kosten van € 145,- inbegrepen.


Vervolg opties
Houders van een eerste dan worden uitgenodigd deel te nemen aan een compacte instructeurmodule van 2 dagen waarmee een lesbevoegdheid kan worden behaald.
Eerste dan graad houders kunnen eveneens door regelmatige deelname aan kwartaal clinics op termijn in aanmerking komen voor een tweede dan graduatie.

Deelname vereisten

- Minimaal een 1e dan in een Koreaanse vechtsport of –kunst
- Een certificaat van deelname aan de vijfdelige Muyedobotongji master class reeks.
- Ondertekening van de Verklaring Voor Het Behoud Van Sibpalki.